Jste zde

Zprávy z kralicka

V průběhu měsíce března schválilo zastupitelstvo města Králíky rozpočet na rok 2015. Před jeho schválením se město zabývalo návrhem jednoho z občanů města, který navrhoval městu uvolnit z rozpočtu peníze pro podporu mladých rodin, seniorů a výměnu starých neekologických kotlů pro 40 domácností ve městě. Dále ve svém dopise uvedl, cituji: „...město by mělo více investovat do lidí než do pevnostní turistiky a neprůhledných spolků se zamlženou strukturou. Každý by si měl realizovat své koníčky za své. Obec by měla především uspokojovat zájmy a potřeby vlastních občanů. Občané města Králíky si to rozhodně zaslouží.“ Dle pan Ing. Kosuka (zvoleného zastupitele za ČSSD) byl schválen předem připravený rozpočet, který bude i nadále uspokojovat vybrané podnikatelské aktivity a vlivné rodiny ve městě. Podrobný text je možné si zobrazit přímo na stránkách kraliky.eu ve zpravodaji za duben 2015. Stručně řečeno: Cihelna bude a mladé rodiny ať se raději stěhují. Ale ať jen nehudrujeme: senioři nad 60 let dostali dárek v podobě snížení cen oběda ve školní jídelně na 45,-. Tak to vypadá, že ve městě a okolí kromě osmdesátiletých objektů zbydou jen senioři v podobném věku a lidi mladšího věku budeme potkávat jen při konání akce Cihelna. Chtěla-li studovaná hlavička Martina Ráboně něčeho dostáhnout, tohle je jednoznačně triumf.